Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2011

Από Παρασκευή η πληρωμή της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου

Οι λογαριασμοί των δικαιούχων αγροτών θα πιστωθούν στους λογαριασμούς της Αγροτικής την Παρασκευή, 5 Αυγούστου, και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας στις υπόλοιπες τράπεζες, με τα ποσά που τους αναλογούν, σε μια προσπάθεια του υπουργείου να ακολουθήσει το χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινώσει και όριζε το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου ως χρονικό διάστημα πληρωμών.
Θυμίζουμε ότι στις 28 Ιουλίου δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπογεγραμμένη υπουργική απόφαση με τους συντελεστές απόδοσης σε λίτρα ανά στρέμμα από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών κ. Παντελή Οικονόμου και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Κώστα Σκανδαλίδη. Το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 160 εκατ. ευρώ

Μόνο μέσω διατραπεζικού συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ τα επιδόματα του ΟΓΑ

Αποκλειστικά μέσω του διατραπεζικού συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ, με πίστωση λογαριασμού τράπεζας ή ΕΛΤΑ θα γίνεται από αυτό το δίμηνο η καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ). Την ερχόμενη Δευτέρα θα καταβληθούν από τον ΟΓΑ τα οικογενειακά επιδόματα (πολυτεκνικό επίδομα, επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες, εφάπαξ παροχή και ισόβια σύνταξη) του δ' διμήνου 2011 σε 370.019 οικογένειες. Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των 97.358.816,82 ευρώ.
Στους επιδοματούχους που δεν απογράφηκαν και δεν άνοιξαν λογαριασμό σε τράπεζα ή στα ΕΛΤΑ από το δίμηνο αυτό δεν θα καταβάλλονται τα οικογενειακά επιδόματα μέχρις ότου απογραφούν, ενώ θα τους αποσταλεί από τον ΟΓΑ σχετική ενημερωτική επιστολή.
Ακόμη, σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοίκησης του ΟΓΑ, από το δ' δίμηνο στις πολύτεκνες οικογένειες, στις οποίες από την 1/1/2011 καταβάλλεται σύμφωνα με τον N. 3918/2011 το επίδομα του τρίτου παιδιού και για όσο χρονικό διάστημα καταβάλλεται, δεν θα καταβάλλεται για το παιδί αυτό το πολυτεκνικό επίδομα. Στις περιπτώσεις δικαιούχων που έχει ήδη καταβληθεί, θα γίνει συμψηφισμός.

Παράταση προθεσμίας καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ στη συνεδρίαση που έκανε την Πέμπτη (28/7/2011) αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ μέχρι τις 30/9/2011. «Έτσι όσοι ασφαλισμένοι στον ΕΛΓΑ δεν έχουν καταβάλλει την ασφαλιστική εισφορά μέχρι τις 29/7/2011 που έληγε η προηγούμενη προθεσμία μπορούν να την καταβάλλουν μέχρι τις 30/9/2011, χωρίς οποιαδήποτε συνέπεια», αναφέρει η ανακοίνωση του Οργανισμού.

Αιτήσεις στον ΕΛΓΑ για πρόγραμμα επιχορήγησης μέσων ενεργητικής προστασίας το έτος 2011

Πρόγραμμα επιχορήγησης μέσων ενεργητικής προστασίας για το έτος 2011 συνολικού προϋπολογισμού 10.000.000 ευρώ. ενέκρινε το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. Για το 2011 τα μέσα Ενεργητικής Προστασίας που θα επιχορηγήσει ο ΕΛ.Γ.Α. είναι ο αντιπαγετικός ανεμιστήρας, καθώς και η μετατροπή των πετρελαιοκίνητων αντιπαγετικών ανεμιστήρων σε ηλεκτροκίνητους, για την προστασία των εσπεριδοειδών από τον παγετό. Επίσης θα επιχορηγηθεί το αντιχαλαζικό δίχτυ, για την προστασία των μηλοειδών, των πυρηνοκάρπων, της ακτινιδιάς και των αμπελοειδών.
Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο ΕΛΓΑ οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από την Δευτέρα 1η Αυγούστου έως και την 15η Σεπτεμβρίου στα κατά τόπους υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ. Μετά την ημερομηνία αυτή καμία αίτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή από τον ΕΛΓΑ για το 2011.

Μέχρι 31 Αυγούστου οι αιτήσεις για νέους επιχειρηματίες στον Επενδυτικό Νόμο


Μέχρι 31 Αυγούστου οι αιτήσεις για νέους επιχειρηματίες στον Επενδυτικό Νόμο Σε ισχύ τίθεται από το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας το σχετικό Ειδικό Καθεστώς στο πλαίσιο του νέου Επενδυτικού Νόμου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Η περίοδος υποβολής επενδυτικών σχεδίων για την «Επιχειρηματικότητα των Νέων» ξεκινά την 1 Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου 2011. Το συγκεκριμένο καθεστώς αφορά νέους επιχειρηματίες έως 40 ετών. Προβλέπει την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την ίδρυση και λειτουργία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, στις οποίες συμμετέχουν οι παραπάνω νέοι, με ποσοστό άνω του 50%.
Το ελάχιστο ύψος επένδυσης που απαιτείται είναι τα 100.000 ευρώ, ενώ τα είδη της ενίσχυσης που προβλέπονται είναι η επιχορήγηση και η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing).
Οι δαπάνες που ενισχύονται αφορούν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης. Δηλαδή από τις αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης, μέχρι τους τόκους εξωτερικής χρηματοδότησης και δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, καθώς και διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους προς το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως δημοτικά τέλη κ.λ.π. Στο ίδιο πλαίσιο, προβλέπεται και η ενίσχυση δαπανών για μισθοδοσία.
Παράλληλα, ενισχύονται και δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής.
H ενίσχυση των παραπάνω δαπανών αφορά στα 5 πρώτα χρόνια μετά την ίδρυση της επιχείρησης και μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στην αρμόδια υπηρεσία.
Το συνολικό ύψος της επιχορήγησης στην πενταετία δεν υπερβαίνει το 100% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου που υποβλήθηκε στο Ειδικό Καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων. Δυνητικά, το συνολικό ποσό της επιχορήγησης μπορεί να ανέλθει μέχρι το ποσό του 1 εκ. ευρώ στην περίπτωση χρήσης χρηματοδοτικής μίσθωσης, ενώ στην περίπτωση μη χρήσης χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 500.000 ευρώ.
Το νέο καθεστώς καινοτομεί, αφού παρέχει τη δυνατότητα ένταξης του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού, εφόσον πληροί τους σχετικούς όρους, και σε άλλα καθεστώτα ενισχύσεων του Επενδυτικού Νόμου, με την προϋπόθεση της μη ενίσχυσης των ίδιων επιλέξιμων δαπανών.
Επισημαίνεται ότι στο Ειδικό Καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων μπορούν να υπαχθούν όλες οι οικονομικές δραστηριότητες, πλην εκείνων που εξαιρούνται στον Επενδυτικό Νόμο (3908/2011, άρθρο 2).
Οι δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου που προτείνεται προς ένταξη και οι οποίες δεν ενισχύονται από το παρόν Ειδικό Καθεστώς μπορούν να καλυφθούν με ίδια κεφάλαια, με συμμετοχή σε άλλο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων (είτε στον Επενδυτικό Νόμο είτε σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ), με χαμηλότοκο δάνειο μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ ή με άλλη εξωτερική χρηματοδότηση.
Τα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται πρώτα ηλεκτρονικά μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr), και έπειτα εντύπως στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ
 

Νέες επενδύσεις στη δυτική Μακεδονία

Αποδεκτό έγινε από το υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας το αίτημα για αύξηση των πόρων κατά 2,8 εκατομμύρια ευρώ του προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Έτσι μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013, θα έχουμε την ένταξη του συνόλου των 68 θετικά αξιολογηθέντων επενδυτικών σχεδίων. «Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διαβλέποντας τις νέες προοπτικές συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία ενός ευνοϊκού κοινωνικού κλίματος για την επιχειρηματικότητα, με βάση μια ολοκληρωμένη πολιτική και στρατηγική, που δεν αποσκοπεί μόνο στην αλλαγή της νοοτροπίας, αλλά και στην εξάλειψη των εμποδίων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας», επισημαίνει σε γραπτή του δήλωση ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Δακής.

Σάββατο, 21 Μαΐου 2011

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΣΔΕ 2011

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1)  ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 (ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΓΑ),
2) ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΠΟΡΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ
3) ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ
4) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ Ε9 ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
5) ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
6) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ), ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΝΑ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ,
7) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΟΧΟΥΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ,
8) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ” Η΄ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ”, ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ.
9) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ,
10) ΑΔΕΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ,
11) ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΣ, Π.Χ. ΥΠΑΡΞΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ κ.λ.π.), ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΥΠΑΡΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ), ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, κ.λ.π.).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ 2011
1) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ),
2) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ,
3) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,
4) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011,
5) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ (Ε1) ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011,
6) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ, Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ),
7) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΟΧΟΥΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ,
8) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ” ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ), ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ,
9) ΕΑΝ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΤΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ :
α) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Η΄ ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ (ΑΝ ΟΙ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ) Η΄
β) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (π.χ. ΧΗΡΕΙΑΣ) Η΄
γ) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ (π.χ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΟΥ, ΑΝΕΡΓΙΑΣ κ.α., ΑΝ ΟΙ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ),
10) ΕΑΝ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 2.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ, ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΔΑΣΕΡΓΑΤΗΣ Η΄ ΑΛΙΕΡΓΑΤΗΣ Η΄ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΗΣ Η΄ ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΤΟΤΕ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ :
α) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΑΙ
β) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ Η΄ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΤΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΧΕΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 2.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ).
11) ΟΣΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΓΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ :
α) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Η΄ ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΣΕ ΕΞΩΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ,
β) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΓΕΩΡΓΟΣ (ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ),
γ) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ (ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΓΕΩΡΓΟΣ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ),
12) ΑΝ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ :
α) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΟ Ε3
β) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ,
γ) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ Η΄ ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑ.