Σάββατο, 14 Μαΐου 2011

Αυτόνομο θέλει τον ΕΛΟΓΑΚ ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας

Ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας με σχετική ανακοίνωση, την οποία υπογράφει ο Πρόεδρος, κ. Παν. Πεβερέτος εξηγεί και τους λόγους που αντιτίθεται στο εν λόγω ν/σ και οι οποίοι έχουν ως εξής:
«Το περιεχόμενο του σχεδίου είναι το ίδιο ακριβώς με αυτό που είχε κυκλοφορήσει πριν από μερικούς μήνες με μία διαφορά: Στο προηγούμενο σχέδιο αναφερόταν μόνον ότι συνενώνονταν τρείς οργανισμοί (ΕΘΙΑΓΕ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΟΠΕΓΕΠ) ενώ σε αυτό που κυκλοφορεί έχει προστεθεί και ο ΕΛΟΓΑΚ.
Tο όνομα του τέταρτου οργανισμού δηλαδή του ΕΛΟΓΑΚ προστίθεται απλά στην επικεφαλίδα χωρίς στη συνέχεια του κειμένου να προβλέπεται καμία αλλαγή στο λειτουργικό πλαίσιο του υπό σύσταση φορέα.
Είναι όμως γνωστός ο ιδιαίτερος ρόλος και η αποστολή του ΕΛΟΓΑΚ στο πλαίσιο της παρακολούθησης της ποσόστωσης του αγελαδινού γάλακτος, της ποιότητας όλων των ειδών γάλακτος και των ισοζυγίων γάλακτος και κρέατος για την παρακολούθηση της προέλευσης του γάλακτος και του κρέατος.
Δεν θέλουμε να υπεισέλθουμε στην αμφίβολη αποτελεσματικότητα της συνένωσης των τριών οργανισμών ΕΘΙΑΓΕ, ΔΗΜΗΤΡΑ και ΟΠΕΓΕΠ ούτε να σχολιάσουμε το κείμενο του σχεδίου νόμου που κυκλοφορεί. Τα δύο αυτά σημεία έχουν πολλά ερωτηματικά και ατέλειες και έχουν σχολιαστεί ως τώρα από τους άμεσα ενδιαφερόμενους.
Ερχόμαστε όμως στην εμπλοκή και του ΕΛΟΓΑΚ όπου εκτός από την προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται ένα τόσο σοβαρό θέμα υπάρχουν και πολλοί άλλοι λόγοι για τους οποίους αυτή η κατεύθυνση είναι αδικαιολόγητη και ανεφάρμοστη στην πράξη.
Ο ΕΛΟΓΑΚ δεν αναπτύσσει μεθόδους ελέγχου. Εφαρμόζει κανονισμούς της ΕΕ για την προέλευση του γάλακτος και κρέατος προσθέτοντας και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που δημιουργούνται από τις συνθήκες παραγωγής και εμπορίας τους στη χώρα μας.
Οι τρείς οργανισμοί (ΕΘΙΑΓΕ, ΔΗΜΗΤΡΑ και ΟΠΕΓΕΠ) είναι αποκλειστικά εθνικοί οργανισμοί που αποσκοπούν στην στήριξη της εγχώριας γεωργίας και κτηνοτροφίας.
Στην περίπτωση όμως του ΕΛΟΓΑΚ έχουμε έναν οργανισμό στο πλαίσιο των εργασιών του οποίου περιλαμβάνονται έλεγχοι εισαγόμενου γάλακτος και κρέατος και μάλιστα με πόρους που  επιβάλλονται απευθείας στα εισαγόμενα ζωικά προϊόντα.
Συνεπώς η υπαγωγή του ΕΛΟΓΑΚ σε έναν Εθνικό φορέα που θα ασχολείται αποκλειστικά με εθνικά γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα θα του στερήσει τη δυνατότητα είσπραξης των ανάλογων εισφορών που εισπράττει σήμερα.
Ο ΕΛΟΓΑΚ, σε αντίθεση με τους άλλους τρείς οργανισμούς, δεν επιδοτείται με ούτε ένα Ευρώ από τον δημόσιο προϋπολογισμό.  Στηρίζεται αποκλειστικά στις εισφορές των επαγγελματικών κλάδων που ασχολούνται με το γάλα και το κρέας και μάλιστα με εισφορές που έχουν επιβληθεί σε εισαγόμενα προϊόντα όπου το κρέας και το αγελαδινό γάλα συνεισφέρουν ουσιαστικά λόγω του μεγάλου όγκου των εισαγωγών.
Τα έσοδα του  ΕΛΟΓΑΚ χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις λειτουργικές ανάγκες του οργανισμού (δαπάνες προσωπικού, έλεγχοι εργαστηριακοί και διοικητικοί-λογιστικοί καθώς και για την προβολή των προϊόντων). Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι, εφόσον το προσωπικό μεταφερθεί στον υπό σύσταση οργανισμό πως θα είναι δυνατόν πόροι που προέρχονται αποκλειστικά από ιδιωτικούς φορείς να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Τα παραπάνω δείχνουν όμως και το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει ο ΕΛΟΓΑΚ ώστε να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των επαγγελματιών που τον στηρίζουν. Η αξιοποίηση των εργαστηρίων του Οργανισμού για την παροχή πληροφοριών ως προς την ποιότητα και την σύσταση του γάλακτος στους παραγωγούς από τα συλλογικά δείγματα της παγολεκάνης στα ατομικά δείγματα ανά ζώο είναι στόχος που πρέπει να τεθεί από τον οργανισμό. Παράλληλα επιβάλλεται η συνεργασία και όπου χρειαστεί η άσκηση της σχετικής πίεσης στους επεξεργαστές της πρώτης ύλης για την ανάπτυξη σε συνεργασία με τους παραγωγούς ενός λειτουργικού μοντέλου τιμολόγησης του γάλακτος. Στον τομέα του κρέατος η στήριξη να έχει την κατεύθυνση της δημιουργίας κρεοπαραγωγικών φυλών προσαρμοσμένων  στις συνθήκες της χώρας μας με παράλληλη οργάνωση και στήριξη της πάχυνσης εισαγόμενων μόσχων. Ως προς την αιγοπροβατοτροφία  η αγορά της Τουρκίας μπορεί να είναι μια πολύ καλή ευκαιρία εξαγωγών αλλά με την προϋπόθεση της διατήρησης του αναπαραγωγικού υλικού που χρειαζόμαστε για την διατήρηση ή αύξηση του εγχώριου πληθυσμού, διαφορετικά θα οδηγηθούμε σε καταστροφική συρρίκνωση του κλάδου. Στην κατεύθυνση αυτή, η αύξηση της πολυδυμίας και η αύξηση του βάρους των των σφαζόμενων αμνών χωρίς υποβάθμιση της ποιότητας είναι   ουσιαστικό βήμα.
Είναι λοιπόν φανερό πως η λύση στο πρόβλημα της αποκρατικοποίησης και της δημιουργίας ενός αποτελεσματικού φορέα στήριξης της κτηνοτροφίας της χώρας δεν βρίσκεται στην κατεύθυνση περισσότερο κράτος και χρησιμοποίηση πόρων του ιδιωτικού τομέα σε οργανισμούς με δημόσιο χαρακτήρα. Αντίθετα η κατεύθυνση της μετάθεσης αρμοδιοτήτων που σήμερα έχει αναλάβει το δημόσιο ή έχει αναθέσει σε εποπτευόμενους οργανισμούς σε οργανώσεις των ενδιαφερομένων επαγγελματιών (όπως άλλωστε γίνεται στις προηγμένες κτηνοτροφικά χώρες της ΕΕ) θα έχει ως αποτέλεσμα την αξιοποίηση των πόρων από τους φορείς που τους καταβάλλουν, την ανάπτυξη σοβαρών οργανώσεων με πόρους και με οργανωτική δομή και τη δημιουργία υπευθυνότητας για το έργο το οποίο αναλαμβάνουν. Στην κατεύθυνση αυτή η πιο λογική λύση που εναρμονίζεται με την κατεύθυνση της ανάπτυξης και της αύξησης της παραγωγικότητας είναι η μετεξέλιξη του ΕΛΟΓΑΚ προς τη δημιουργία μιας ενιαίας ή δυο διεπαγγλεματικών οργανώσεων (γάλακτος και κρέατος) είναι ίσως η καλλίτερα προσαρμοζόμενη στην υφιστάμενη συγκυρία και την οικονομική δομή του ΕΛΟΓΑΚ.
Ή ακόμα εναλλακτικά θα μπορούσε να λειτουργεί ο ΕΛΟΓΑΚ υπό τη σκέπη των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων γάλακτος και κρέατος.
Οι λύσεις αυτές, εφόσον σχεδιαστούν προσεκτικά, έχουν μεγάλες πιθανότητες ευρύτατης αποδοχής από τους ενδιαφερόμενους φορείς και συνέχισης της οικονομικής στήριξης του φορέα θα προσδώσει δε στη χώρα τα εχέγγυα της ορθής αντιμετώπισης των καταστάσεων και στους επαγγελματικούς φορείς τη δομή και την τοποθέτηση αντικειμενικών στόχων που τόσο χρειάζονται».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου