Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2011

Παράταση προθεσμίας καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ στη συνεδρίαση που έκανε την Πέμπτη (28/7/2011) αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ μέχρι τις 30/9/2011. «Έτσι όσοι ασφαλισμένοι στον ΕΛΓΑ δεν έχουν καταβάλλει την ασφαλιστική εισφορά μέχρι τις 29/7/2011 που έληγε η προηγούμενη προθεσμία μπορούν να την καταβάλλουν μέχρι τις 30/9/2011, χωρίς οποιαδήποτε συνέπεια», αναφέρει η ανακοίνωση του Οργανισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου