Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2011

Νέες επενδύσεις στη δυτική Μακεδονία

Αποδεκτό έγινε από το υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας το αίτημα για αύξηση των πόρων κατά 2,8 εκατομμύρια ευρώ του προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Έτσι μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013, θα έχουμε την ένταξη του συνόλου των 68 θετικά αξιολογηθέντων επενδυτικών σχεδίων. «Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διαβλέποντας τις νέες προοπτικές συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία ενός ευνοϊκού κοινωνικού κλίματος για την επιχειρηματικότητα, με βάση μια ολοκληρωμένη πολιτική και στρατηγική, που δεν αποσκοπεί μόνο στην αλλαγή της νοοτροπίας, αλλά και στην εξάλειψη των εμποδίων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας», επισημαίνει σε γραπτή του δήλωση ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Δακής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου